P#6 – Katanungan???

Bakit ang kumplikado na masyado?
Makakabalik pa kaya ako sa dating ako?
Bakit humihirap na lalo ang sitwasyon?
Maibabalik pa kaya ang kahapon?

Paano kaya kung hindi ako tumugon?
Ano na kaya ako ngayon?
Paano kaya kung hindi ko tinanggap?
Hindi na kaya ako magpapanggap?

Bakit ang dami kong katanungan?
Bakit ang dami kong palaisipan?
Bakit ang dami kong reklamo?
Bakit ang drama ko masyado?

~ 010818 / 9:24pm