#46 – His Plans Are Always The Best

Sa mga susunod na araw, ako’y mas lalong aasa Sayo.
Iiwan? Pababayaan? Alam kong hindi Mo iyan gagawin sa isang tulad ko.
Sayo lamang ilalagak ang lahat ng bigat na bubuhatin ko.
Hindi ko ito kaya, kaya ito’y ipagkakatiwala ko Sayo.

Ngayon pa lang gusto ko nang umayaw at sumuko.
Gusto ko nang umatras, tumakbo papunta sa lugar na malayo.
Pero aking nakikita na ang pag-ibig Mo ay susundan ako.
Kaya ako’y magpapatuloy sa daang sa akin ay inihanda Mo.

Kahit na minsan hindi ko po maintindihan.
Ang mga plano Mong sa akin ay inilaan.
Naiisip ko tuloy, ako ba’y Iyong pinaparusahan?
Dahil madalas kitang hindi pinapansin at nakakalimutan.

Pero hindi pala. Ang lahat ng ito’y nakaplano na.
Bago pa man ako isilang ng aking pinakamamahal na ina.
Ang lahat ng ito’y may dahilan. Sa lahat ng ito’y may layunin Ka.
Kaya Sayo lang ako aasa at palaging pasasalamatan Ka.

~ 110817 / 8:18am

One thought on “#46 – His Plans Are Always The Best

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s