Left Pencil

“Hindi ako iniwanan. Wala rin ako sa kanan. Basta ang alam ko, hawak Niya/niya ako. Anumang sabihin Niya/niya ay isusulat ko. Oo, masakit kapag ako’y tinatasahan. Pero ito’y kakayanin ko dahil iyon ay aking kailangan. Tanggap ko rin kung ako’y inyong huhusgahan. Basta naniniwala ako na mas mahalaga ang nasa aking kalooban. Kaya naman, hangga’t ako’y naririto, aking gagawin ang layunin ko.”

                                                               – Left Pencil ✏

10 thoughts on “Left Pencil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s