#42 – The God & Me

The God who creates the universe is my Father.
The God who gives me life is my redeemer.
The God who mends every broken heart is my healer.

So who I am?
Well, I’m proud to say that I’m His believer,
I’m His follower
and His very precious daughter.

~ 101917 / 3:52pm

#41 – Blessings

I am now counting,
counting Your blessing.
And it is so tiring,
coz, it is unending.

But then, I will not be get tired
Because I ask You for these.
Again, I will not be get tired
coz You’re the One who gave these.

~ 101917 / 3:39pm

#36 – His Grace Is Sufficient

Kasabay ng pagbuhos ng ulan
Ang mga luhang nagbabagsakan.
Tila sila’y nag-uunahan
Sa pagbagsak sa kalupaan.

Pero maya maya’y sumikat na rin ang araw
Tiningnan ito kahit na ang mga mata’y nasisilaw.
Ang pangako Mong bahaghari’y nagsilbing pag-asa.
Sa pusong nalulumbay dahil sa maraming problema.

Tunay na ang mga pangako Mo’y hindi paasa.
Pangakong may dulot na saya sa panibagong umaga.
Umagang punung puno ng pasasalamat
Sa Iyo na nangako at nagsabing, “Ang biyaya Ko’y sapat sa Aking mga anak.”

~ 101417 / 11:17am